Vecsaules pamatskola

Vecsaules pamatskolas pedagoģiskais personāls

2017./2018. mācību gads

Direktore - Lilija Bula

Direktores vietniece - Agra Ķēniņa

Direktores vietniece - Valentīna Slišāne

Direktores vietniece - Sarma Kukute

Evita Kapustina  2-4. gad. grupas audz. Jaunsaulē, logopēde pirmsskolā
Sandra Dembovska 2-4. gad. grupas audz. Ozolainē
Baiba Rutka 2-4 gad. grupas audz. Vecsaulē 
Aija Vecvagare 5-6 gad. grupas audz. Jaunsaulē 
Maira Karlsone 5-6 gad. grupas audz. Ozolainē 
Agate Vītola 5 gad. grupas audz. Vecsaulē,  logopēde pirmsskolā
Sanita Rutka 6 gad. grupas audz. Vecsaulē
Sarmīte Zandere Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja
Antra Balgalve mūzika, interešu izglītība- vokālais ansamblis, koris
Inga Bernāte matemātika un ģeogrāfija, 7.a klases audzinātāja
Eva Brigmane interešu izglītība-tautas dejas
Lilija Bula ķīmija, bioloģija
Diāna Gabranova angļu valoda, latviešu valoda, 4.b klases audzinātāja
Anna Guļkeviča  matemātika, fizika un ķīmija, 9.a klases audzinātāja
Sarma Kukute  7.b klases audzinātāja, latviešu valoda, literatūra, bibliotekāre 
Māra Iliņa  matemātikas, fizika, 9.b klases audzinātāja
Daina Jarmalaviča interšu izglītība-skatuves runa, vēsture, krievu valoda, sociālās zinības, 5.b klases audzinātāja
Sandra Kalniņa informātika, bioloģija, 8.a klases audzinātāja, bibliotekāre
Linda Krūmiņa latviešu valoda un literatūra, 6.a klases audzinātāja 
Arturs Kupčiuns sports 
Inga Kursiša angļu valoda, 5.a klases audzinātāja 
Agra Ķēniņa latviešu valoda un literatūra
Līga Lepse psihologs 
Valentīna Līdaka krievu valoda, 1.a klases audzinātāja 
Dace Mašēna bioloģija, dabaszinības, interešu izglītība-Ekoloģijas pulciņš, dabaszinības, 4.a klases audzinātāja 
Laila Mažuika meiteņu mājturība, 2.a klases audzinātāja 
Laila Podniece  vizuālās māksla un meiteņu mājturība, 8.b klases audzinātāja
Gita Rīna dabaszinības, 6.b klases audzinātāja
Pēteris Romanovskis informātika,zēnu mājturība 
Daina Rone interešu izglītība-skatuves runa, 2.b klases audzinātāja
Sarmīte Rutka logopēds 
Gunta Siliņa vizuālā māksla, ģeogrāfija, sociālās zinības, interešu izglītība-teātris
Valentīna Slišāne 3.b klases audzinātāja, latviešu valoda
Lauma Zariņa vēsture, 3.a klases audzinātāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stundu laiki

0.

7.45

8.25

1.

8.30

9.10

2.

9.20

10.00

3.

10.10

10.50

4.

11.10

11.50

5.

12.20

13.00

6.

13.10

13.50

7.

13.55

14.35

8.

14.40

15.20

 

E- klase

lejupielāde

Stundu saraksts

Autobusa saraksts

busins

Bauskas novads

bauska logo

No skolas sākas ceļš