Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Hedviga, Helvijs, Eda

Vecsaules pamatskolas pedagoģiskais personāls

2019./2020. mācību gads

Direktore - Lilija Bula

Direktores vietniece - Agra Ķēniņa

Direktores vietniece - Valentīna Slišāne

Direktores vietniece - Sarma Kukute

Sandra Dembovska 2-4. gad. grupas audz. Ozolainē
Daina Rone 2-4. gad. grupas audz. Ozolainē
Santa Kalniņa 2-4 gad. grupas audz. Vecsaulē 
Aija Vecvagare 2-4 gad. grupas audz. Vecsaulē 
Maira Karlsone 5-6 gad. grupas audz. Ozolainē 
Agate Vītola 5-6gad. grupas audz. Vecsaulē,  Skolotājs logopēds
Sanita Rutka 5-6 gad. grupas audz. Vecsaulē
Sarmīte Zandere Pirmsskolas struktūrvienības vadītāja, pirmsskolas mūzikas skolotājs
Boriss Strausovs mājturības un tehnoloģiju (zēniem)  skolotājs
Antra Balgalve mūzikas skolotāja, interešu izglītība- vokālais ansamblis, koris, instrumentālais ansamblis
Inga Bernāte matemātikas un ģeogrāfijas skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Eva Brigmane interešu izglītība-tautas dejas
Lilija Bula ķīmijas skolotāja
Diāna Gabranova angļu valodas un latviešu valodas skolotāja, interešu izglītība-teātris, 1.b klases audzinātāja
Anna Guļkeviča  matemātikas, fizikas un ķīmijas skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Māra Iliņa matemātikas un fizikas skolotāja
Daina Jarmalaviča  krievu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotāja, interšu izglītība-teātris, 6.b klases audzinātāja
Sandra Kalniņa  informātikas un bioloģijas skolotāja, bibliotekāre
Linda Krūmiņa latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.a klases audzinātāja 
 Sarma Kukute  latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre, 8.b klases audzinātāja
Arturs Kupčiuns sporta skolotājs 
Inga Kursiša angļu valodas skolotāja, 7.a klases audzinātāja 
Agra Ķēniņa latviešu valodas un literatūras skolotāja
Līga Lepse izglītības psihologs 
Valentīna Līdaka krievu valodas skolotāja, 3.a klases audzinātāja 
Laila Mažuika mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) skolotāja, 4.a klases audzinātāja 
Laila Podniece  vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) skolotāja 9.b klases audzinātāja
Gita Rīna dabaszinību un sociālo zinību skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Daina Rone 3.b klases audzinātāja
Dace Sausā  bioloģijas un dabaszinību skolotāja, interešu izglītība-Ekoskola, 2.a klases audzinātāja 
Gunta Siliņa vizuālā mākslas skolotāja, interešu izglītība-skatuves runa, zīmēšana, gleznošana
Valentīna Slišāne 4.b klases audzinātāja
Lauma Zariņa vēstures skolotāja, 1.a un 5.a klases audzinātāja