Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Emanuels, Arnolds

 

 Vecsaules pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba reglaments

Darba kārtības noteikumi (aktualizēti 13.02.2023.)


Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process Vecsaules pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī


Informācija saistībā ar izglītojamā uzņemšanas iesnieguma aizpildīšanu

Paziņojums par datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu filmēšanas un fotografēšanas procesā

 

Privātuma politika

Sīkdatņu politika

Darbinieku personas datu apstrādes vadlīnijas

Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība (aktualizēta 03.10.2022.)


Pašnovērtējums_ 2022./2023.m.g.

Vecsaules pamatskolas nolikums

Attīstības plāns 2023.-2025.


Kārtība, kādā notiek izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana

Kārtība, kādā tiek izsniegtas Zelta un Sudraba liecības

Garderobes lietošanas kārtība

Aktualizēti 10.10.2023. ''Iekšējās kārtības noteikumi''

Kārtība, kādā notiek skolēnu mācību stundu kavējumu uzskaite un rīcība kavējumu novēršanā

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimības gadījumos 

Drošības un uzvedības noteikumi peldēšanas nodarbībās

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Kārtība par pozitīvas uzvedības veicināšanu


Iekšējie kārtības noteikumi pirmsskolas grupās

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Ārpusstundu nodarbības/pasākumi: