Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Emanuels, Arnolds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esam gandarīti un lepni par saņemto Zaļo karogu.

Priecājamies, ka varam būt to 125 Latvijas izglītības iestāžu vidū, kuri šajā gadā saņema Zaļo karogu.

Tas ir apliecinājums veiksmīgi īstenotajai vides izglītībai mūsu skolā.

 

Arī 2019./2020. mācību gadā tikpat centīgi  veicināsim izglītojamo  izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veidojot attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

   Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

   Vecsaules pamatskola jau vairākus gadus ir iesaistījusies ekoskolu programmā un ir ieguvusi ekoskolu augstāko novērtējumu – Starptautisko Zaļo karogu. Ekoskolas programmā piedalās visi Vecsaules pamtskolas skolēni.

Vecsaules pamatskolas vides kodekss:

Skaidru ūdeni visiem mums dzert,

Sajust, kā elpo daba...

Vērot, kā izaug koks,

Kā dzīvā daba mostas.

To varam , ja visi kopā darām

Saudzējam, kopjam un nepostām!