Pieejamības rīki

Skolas soma

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

 

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

 

Programma “Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas papildina skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. Šī iniciatīva savu darbību uzsāka 2018./2019. m. g. 1. semestrī. Arī Vecsaules un Ozolaines izglītojamie baudīja šajā programmā iekļautās aktivitātes Rīgā.

1.-4. klašu skolēni projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 9. decembrī apmeklēja Dailes teātri. Skolēni varēja vērot un līdzpārdzīvot piedzīvojumu filmai „Paradīze 89”.  Tā ir piedzīvojumu filma par 1989. gada vasaru, par četrām meitenēm, kuras atstātas savā vaļā, bauda brīvību, iztēlojas pieaugušo dzīvi un iekuļas dažādos piedzīvojumus.

 Plakāts Dailes teātra piedzīvojumu filmai „Paradīze 89”

8.-9. klases skolēni projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 14. novembrī devās uz Rīgu iepazīt Melngalvju namu. Skolēni iepazina noslēpumainos viduslaiku pagrabus, izzināja Melngalvju brālības stāstu un tika pie iespējas sajusties kā aristokrātiem greznajā Svētku zālē. Kā arī aplūkoja Vēsturiskos kabinetus, komponistu galeriju, sudraba kolekciju un daudz kā cita interesanta. Pēc tam Latvijas Nacionālajā teātrī noskatījās izrādi “Tikšanās vieta -2. pilsētas teātris” . Tas bija stāsts par Latvijas valsts dibināšanu.

Melngalvju nams

Arī 2018./2019. m. g 2. semestrī mūsu skolas audzēkņi dosies interesantos un aizraujošos braucienos programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Projekta “Latvijas skolas soma” koordinatore

Vecsaules pamatskolā Sarma Kukute