Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Emanuels, Arnolds

Ar vairāku kukaiņu māju uzstādīšanu Vecsaules pamatskolā ir īstenota projekta «Zaļā dzīvesveida ABC» pirmā daļa. Projekts saņēma finansējumu Bauskas novada domes konkursā «Mēs savam novadam». Paredzētas arī citas aktivitātes.

 

 

Ar vairāku kukaiņu māju uzstādīšanu Vecsaules pamatskolā ir īstenota projekta «Zaļā dzīvesveida ABC» pirmā daļa. Projekts saņēma finansējumu Bauskas novada domes konkursā «Mēs savam novadam». Paredzētas arī citas aktivitātes.

Projektu iesniedza biedrība «Domāsim, darīsim». Mērķis ir āra intelektuālo un kustību spēļu inventāra izgatavošana, lai veicinātu āra pieredzes izglītību un piedzīvojumu terapiju. Idejas iniciatores bija Sarmīte Zandere un Dace Sausā. «Vecsaules pamatskola ir iesaistījusies starptautiskajā ekoskolu programmā. Jau sešus gadus saņēmusi ekoskolu augstāko apbalvojumu – starptautisko ekoskolas sertifikātu un Zaļo karogu,» stāsta D. Sausā. Tāpēc arī projekta ideja bijusi saistīta ar vides izpēti un jaunām «zaļajām» idejām. No Bauskas novada domes saņemti apmēram 500 eiro projekta realizācijai.

Jaunā mācību gada pirmajā mēnesī sākusies aktīva projekta īstenošana, kurā iesaistījušies gan izglītības iestādes skolēni, gan arī brīvprātīgie palīgi. Skolā īstenota projektu nedēļa, kuras laikā liela uzmanība pievērsta kukaiņu dzīvei un tapa arī kukaiņu mājas. Projekta īstenotājas slavē Vecsaules pamatskolas mājturības skolotāju Borisu Strausovu un izglītības iestādes skolnieces tēvu Ivaru Zanderu. «Doma ir tāda, ka šajās mājās bērni varēs iet un pētīt, kas tur dzīvo. Dabaszinību stundu laikā šāda izpēte plānota kā praktiskās nodarbības. Jau tagad, tikai pēc pāris dienām pēc uzstādīšanas, par šīm mājām no skolēnu puses ir liela interese,» saka D. Sausā. Viņa norāda, ka apstākļos, kad cilvēki aizvien vairāk atsvešinās no dabas, šādai iespējai veikt praktisku pētniecību ir liela nozīme.

Turpinājumā plānots izveidot gan āra galda spēles, gan arī mājturības stundās izgatavot putnu būrīšus. Ap skolu ir daudz koku, un jau tagad daudzos ir ievietoti putnu būrīši. Galda spēlēm pirmais pasākums plānots jau šogad, bet izgatavotos putnu būrīšus gan izvietos pavasarī, kad sāks ierasties pirmie gājputni. «Jau tagad bērni iet, pēta un skatās, kādi ir būrīši, kas tur dzīvo, cik daudz putnu mīt kokos,» stāsta projekta vadītāja.

 

Projektu nedēļas laikā ar kukaiņiem saistīti pasākumi notika arī izglītības iestādes Ozolaines filiālē, piemēram, notika teātris, kurā galvenie varoņi bija kukaiņi.