Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Emanuels, Arnolds

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111), Licences Nr. V-3602;
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111), Licences Nr. V-9250;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), Licences Nr. V-3603;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), Licences Nr. V-9254;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 21015511), Licences Nr. V-9252.

 

 

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi

Vecsaules pamatskola piedāvā kultūrizglītības programmu interešu izglītībā, kuru īsteno interešu izglītības grupās:

 • 1.–4. klašu koris
 • 1.–2. klašu tautisko deju kolektīvs “Adatiņa”
 • 3.–6. klašu tautisko deju kolektīvs “Adatiņa”
 • Vokālā studija
 • Ansambļi
 • Instrumentālais ansamblis
 • Teātra pulciņš
 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš
 • Eko pulciņš jeb Vides izglītība
 • Jaunsargu pulciņš
 • Dambretes pulciņš.

Iestāde nodrošina pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.–4. klašu izglītojamajiem. Ir iespēja apmeklēt Svētdienas skolu, izmantot kapelu. Izglītojamie ikdienā var izmantot Vecsaules pagasta bibliotēku pakalpojumus, jo tās atrodas iestādes telpās.