XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta ''Saule vija zelta rotu'' repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē 2020. gada 4. martā

  • Bauskas novada Vecsaules pamatskolas deju kolektīvs ''Adatiņa'' I grupa (1.-2. klašu B grupa) ieguva III pakāpi
  • Bauskas novada Vecsaules pamatskolas deju kolektīvs ''Adatiņa'' (7.-9. klašu grupa) ieguva II pakā

 


No 2020.gada 4.marta līdz 25.aprīlim, gatavojoties tautas deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu” Daugavas stadionā, Latvijā notiek 40 repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skates. Tajās piedalīsies aptuveni  20 800 potenciālie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, kas dejo 1020 deju  kolektīvos. Šajā skaitā ir arī 5 diasporas deju kolektīvi, kuri apgūs koprepertuāru, lai pretendētu uz piedalīšanos lielkoncertā.
Dejotāju sniegumu vērtēs dejas mākslas eksperti, Deju svētku virsvadītāji, horeogrāfi sekojošā sastāvā: Dace Adviljone, Maruta Alpa, Dagmāra Bārbale, Agris Daņiļevičs, Jānis Ērglis, Taiga Ludborža, Iluta Mistre, Zanda Mūrniece, Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone, Inga Pulmane, Reinis Rešetins, Guna Trukšāne. Vērtēšanas komisijas savu darbu veiks divās paralēlās komisijās, kuru priekšsēdētāji ir Deju svētku virsvadītāji un horeogrāfi Ilze Mažāne un Jānis Purviņš.
Deju kolektīvi skatē dejos vienu izlozes deju no attiecīgās vecuma un kvalitātes grupas koprepertuāra, kā arī – vienu izvēles deju no šī repertuāra. Taču kolektīviem, kuri izteikuši vēlmi apgūt dejas “Es čigāna meita biju” un “Grābtin’ grābu diena pļavu”, šī deja jādejo kā trešā deja, taču šīs dejas vērtējums nepiekļaujas kopvērtējumā.

(Informācijās avots:  https://visc.gov.lv/intizglitiba/dejas.shtml)