Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Ilgonis, Ādolfs

 

Vecsaules pamatskolā darbojas projekts nr.8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta mērķi:

  1. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
  2. Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;
  3. Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un iespējām.
  4. Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumiem un vajadzībām.

Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0001
Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0001

Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0002
Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0002

Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0003
Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0003

Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0004
Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0004

Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0005
Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0005

Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0006
Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0006

Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0007
Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi-page0007

Sadarbībā ar izglītības iestādēm ir izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns Bauskas novadā, kura izdevumus plānots segt no projekta finansējuma.