Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Audra, Inuta, Brencis, Audris

Vīzija: Vecsaules pamatskola redz savu izglītības iestādi kā radošu, atvērtu, tradīcijām bagātu, aprīkotu ar modernām tehnoloģijām, kvalitatīvas izglītības ieguves vietu, kurā mācās darbīgi izglītojamie un māca radoši pedagogi, kur tiek organizētas vietējai kopienai nepieciešamās pilsoniskās aktivitātes un tā ir intelektuāls resurss Vecsaules pagasta attīstībai.

Mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītošanas procesu, kas nodrošina valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

  1. Īstenot licencēto pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās un valodas traucējumiem, to mērķus un uzdevumus.
  2. Organizēt kvalitatīvu izglītības procesu, kurā mācību satura apguve saistīta ar praktisku dzīves darbību, izvēloties atbilstošas darba metodes un formas, sakārtojot vidi un pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi, mērķtiecīgi pielietojot informācijas tehnoloģijas.
  3. Sadarboties ar izglītojamajiem un viņu vecākiem pozitīvas izglītojošas darbības veicināšanai.
  4. Realizēt vides izglītības un veselības veicināšanas darbības pamatvirzienus, veidot izglītojamo prasmes un iemaņas pieņemt lēmumus, orientēties sociālajā dzīvē.
  5. Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskai līdzdalībai iestādes un vietējās kopienas kultūras veidošanā.

Vecsaules pamatskolas vērtības:

  1. Atbildība
  2. Godīgums
  3. Tolerance