Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Emanuels, Arnolds

Izglītības iestāde veido un kopj savas tradīcijas:

 • Zinību diena 1.septembrī.
 • Skolas jubilejas sarīkojumi ik pēc 5 gadiem septembra pirmajā sestdienā (2018. gada 8. septembrī nosvinēta 165 gadu jubileja).
 • Skolotāju diena (organizē 9. klases).
 • “Naksnīgā Ozolaine” (orientēšanās sacensības 5.-9. klašu kolektīvu saliedēšanai pirms Rudens brīvlaika).
 • “Skolas Lāčplēsis” (fiziskās izturības un erudīcijas konkurss 7.-9. klašu zēniem 11. novembrī)
 • Valsts svētku sarīkojums pirms Latvijas dzimšanas dienas.
 • Ziemassvētku sarīkojums.
 • Baltā stunda 1. semestra noslēgumā.
 • Labdarības pasākumu un koncertu organizēšana novada pansionātos.
 • Ekoskolas Rīcības dienas.
 • Valentīna dienas sarīkojums februārī (organizē Skolēnu pašpārvalde).
 • Interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts martā.
 • Lieldienu sarīkojums 1.-4. klasēm (organizē Skolēnu pašpārvalde).
 • Talantu konkurss “Vecsaules zvaigzne” aprīlī.
 • Mātes dienai veltīti koncerti.
 • Absolventu zvana sarīkojumi.
 • Mācību gada noslēguma sarīkojums “Naktstauriņu salidojums” (sportiskas aktivitātes, Zaļā stunda, nakts orientēšanās).
 • 9. klases izlaiduma svinības.
 • Izglītojamo zīmējumu izstādes.

Skolas atrašanās divās adresēs nosaka, ka daļa sarīkojumu notiek vienlaicīgi gan Vecsaulē, gan Ozolainē, piemēram, Zinību diena, Pēdējais zvans, bet daļa kopīgi vienā vietā – vai nu Ozolainē, piemēram, “Naksnīgā Ozolaine”, vai Vecsaulē “Naktstauriņu lidojums”.