Mūsdienu pasaule kļūst arvien sarežģītāka, vairs nevar paļauties, ka visu darba mūžu varēs strādāt vienā nozarē vai darbavietā. Nodarbinātības iespējas turpinās mainīties, un vienīgi spējas orientēties notiekošajā, iegūt un izmantot informāciju, vispārējas un profesionālas zināšanas un prasmes ļaus ātrāk un efektīvāk pielāgoties izmaiņām. Šodien vērtīgāka kļūst radoša pieeja, spēja domāt netradicionāli, nozīmīgākas ir savstarpēji saistītas prasmes nekā atsevišķs zināšanu kopums. Tādēļ aktuāli ir apgūt karjeras vadības prasmes, sadarbojoties ar priekšmeta skolotājiem.  

Skolotājas Lauma Zariņa un PKK Daina Jarmalaviča izveidoja stundas plānu- karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā.

Skola -Vecsaules pamatskola

Klase/ kurss – 7.klase

Mācību priekšmets- Latvijas un pasaules vēsture

Skolotājas- Lauma Zariņa un PKK Daina Jarmalaviča

Stundas realizēšanas datums - 2021.gada 7.janvāris (tiešsaistē MS Teams)

SR stundai

  1. Attīstītu ieradumu pilnvērtīgi piedalīties sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izvērtē pilsoņa iespējas ietekmēt norises antīkajā sabiedrībā un mūsdienu Latvijā. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa)
  2. Izprast jēdzienus nodarbošanās un profesija (prasmes, intereses)
  3. Mācoties attālināti, saprast pašvadītas nodarbības nozīmīgumu.

PKK Daina Jarmalaviča