Pieejamības rīki

Karjera ir tavas dzīves pamats

Dienas plānotājs

Vecsaules pamatskolas karjeras izglītības programma 2021.-2024. gadam

Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes

Tālākizglītība

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam

Karjeras atbalsta attīstības programma