iNFORMĀCIJA 5.9. KLAŠU SKOLĒNU VECĀKIEM PAR PĀRTIKAS KARTĒM, KURAS IZGLĪTĪBA SIESTĀDĒ VAR SAŅEMT NO 16. MARTA. sKOLA ATVĒRTA NO 8.30 LĪDZ 13.00