Informācija 5.-9. klašu izglītojamo vecākiem par pārtikas karšu saņemšanu no 19. aprīļa izglītības iestādē.