Ej, mazo Sprīdīt, saules taku,

Tev baltas dienas pretī skries.

Būs vienmēr tavi mīļie blakus

Un ceļš pret kalnu vienmēr ies…

Sveicam Vecsaules un Ozolaines pirmsskolas absolventus!

Vecsaules pamatskolas pirmsskolas 6 gadīgo bērnu izlaidums