Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Sergejs, Svetlana, Lana

     Izglītības iestāde no 2010. gada darbojas Ekoskolu programmā, kas veido priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu, klimata pārmaiņām, apkārtējās vides sakopšanu un saudzēšanu. Ekoskolu programma ir balstīta kompetenču pieejā un ir veids, kas palīdz sasniegt gan mācību standartā un programmās definētos sasniedzamos rezultātus ,gan vides aizsardzības un ilgtspējīgās attīstības mērķus

     No 2013. gada skola katru gadu saņem Ekoskolu augstāko novērtējumu – Starptautisko Zaļo karogu un ekoskolu sertifikātu.

   2020./2021. m .g. skola izpildīja visus Ekoskolai izvirzītos uzdevumus un septīto reizi saņēma augstāko novērtējumu - Ekoskolu Zaļo karogu un ekoskolu sertifikātu.

Ekopadome, iesaistot visu skolu, piedalījās vairākos projektos un konkursos:

  1. Starptautiskajā Bioekonomikas Aprites projektā.
  2. Konkursā “Mežs ienāk Jelgavā.”
  3. Zemkopības Ministrijas rīkotajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens.”
  4. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā “Šodien laukos.”
  5. Starptautiskajā Ekoskolu Rīcības nedēļā.                                                                                                                                              

         Par dalību konkursos un projektos ir saņemti dažādi apbalvojumi:

  1. vieta “Mūsu mazais pārgājiens,” naudas balva 450 eiro.
  2. vieta “Mežs ienāk Jelgavā, ”naudas balvas 450 eiro.

  

Ekoskolas vides pulciņa vadītāja Dace Sausā