Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Ilgonis, Ādolfs

Datums

Pasākums

Klase

Skolēnu skaits

Finansējums

Komentārs

15.10.2020.

A. Pumpura muzeja apmeklējums Lielvārdē

6. 8. 9. kl.

26

242.45

Muzeja apmeklējums ilustrē literatūras stundā mācīto par A. Pumpuru un viņa eposu “Lāčplēsis”, kā arī folkloras izmatošanu literāra darba radīšanā. Vēstures faktu atspoguļojums literārā darbā.

Visu m.g.

Filmu programma

1.-9.kl.

162

130.00

Filmu programma integrēta literatūras, vēstures, sociālo zinību, vizuālās mākslas stundās, lai precīzāk, uzskatāmāk izprastu mācāmo literāro darbu vai vēstures tēmu.

01.12.2020

Animācijas filma “Mans mīļākais karš.”

6.-9.kl.

71

106.50

Animācijas filma atspoguļo padomju laika notikums no bērna skatupunkta. Filma izmantota sociālo zinību stundā kā vizuāls materiāls skolotāja stāstījuma ilustrēšanai.

15.04.2021.

Tiešsaistes izrāde “Vol.1 Antiņš”

1.-5.kl.

72

504.00

Izrāde bija īsts, dzīvs process, kurā aktieris iesaista skatītāju. Tas parādīja bērniem , ka teātris var radoši rasties mājās. Izrāde – tā ir spēle. Papildinājums literatūras un teātra mākslas stundām.

23.04.2021

Digitāli muzikāla saruna “Kā no nekā radīt mūziku.”

1.-9.kl.

162

180.00

Skolēni mūzikas stundās aplūkoja ar mūziku saistītas profesijas. Mūziķu grupas “Santehniķi” entuziasms un aizrautība savā darbā ir lielisks iedvesmas avots mūsdienu jauniešiem, radot mūziku un instrumentus, kā arī mākslinieciski izpaužoties.

30.04.2021

Tiešsaistes koncertlekcija “Atmodas dziesmas”

7.,8.,9.kl.

40

176.00

Lekcijas tēma aplūkota Latvijas vēstures stundās- Barikāžu laiks Latvijā. Pasākums ir muzikāli vēsturisks sniegums , kurš papildinājis gan vēstures stundā dzirdēto, gan mūzikas stundās apgūto.

05.05.2021.

Tiešsaistes koncertlekcija ”Sprādziens mūzikā”

1.-9.kl.

162

265.81

Izglītojoši muzikāla koncertlekcija, cauri 20.-21. gs. desmitgadēm mūzikā. Pasākumā interesantā veidā pasniegti desmitgades fakti , krāšņi specefekti, profesionāls muzikālais izpildījums. Pasākums demonstrēts mūzikas stundās.

Visi “Latvijas Skolas somas “pasākumi , tiešsaistes lekcijas un filmu seansi izmantoti mācību procesā, lai uzskatāmāk demonstrētu apgūstamo mācību vielu, lai skolēniem veidotos pēc iespējas plašāks redzesloks un izpratne gan par vēsturiskajiem notikumiem, literārajiem darbiem, saikni starp pagātni un tagadni, kā arī lai iedvesmotos un radītu interesi jauniem izaicinājumiem un radošām idejām.

Projekta ''Latvijas Skolas soma'' koordinatore Sarma Kukute