Skolēnu vešanas maršruts 30. maijā uz mācību gada noslēguma pasākumu   Pieturas nosaukums	Atiešanas laiks		Pieturas nosaukums	Atiešanas laiks  no Jaunsaules		no Lāčplēsīšiem Jaunsaules centrs, skola	13:45		Lāčplēsīši	13:45 Doriņi, Vilciņi	13:55		Bites, Desene	13:55 Zvaigzne	14:00		Graši	14:05 Bezdelīgas	14:05		Melderi	14:10 Vecsaules pamatskola	14:15		Ozolaines skola	14:15 			Cinīši, Ķeidoņi, Birzuļi	14:20 			Kūdra	14:25 			Vecsaules pamatskola	14:30  no Bauskas		no Dāviņiem Pietura pie Rātslaukuma	14:25		Bruknas muižas tilts	14:40 Rimi laukums	14:30		Liepas, Lazdiņi	14:50 Teiksmas	14:35		Lambārtes pagrieziens	14:55 Dārziņi, Pētermuiža	14:40		Dāviņu centrs	15:00 Gobas	14:45		Ķebeni	15:05 Vecsaules pamatskola	14:50		Vecsaules pamatskola	15:20 				 Vidiņi	15:00			  Uz mājām vedīs plkst. 24:00