Pieejamības rīki

Vizija: Ciešak sadarboties ar pirmskolu. Iesaistit apkārtējo sabiedribu ekoskolas dzive. 100% iesaistit visus skolas skolēnus un skolotājus Ekoskolas darbiba. 2022 2025 Ekopadomes merki un uzdevumi Sadarboties ar citām ekoskolām. Rūpēties par skolas apkārtni un vidi. Rikot zibakcijas, lai pievērstu uzmanību klimata Censties izpildit visus izvirzītos měrkus un uzdevumus. Vecsaules pamatskola, Ekoskola.