Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Ilgonis, Ādolfs

Projekta ietvaros īstenota Karjeras izglītības programma skolā, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas mācību priekšmetu stundās, klases stundās, individuālās nodarbībās, ārpusstundu pasākumos, mācību ekskursijās.

2021./2022 mācību gadā projekta ietvaros notikušas šādas aktivitātes:

  1. Karjeras prasmes attīstītas       7.klases Mūzikas stundā;
  2. 8.a un 9.b klases skolēni klātienē iepazīstināti ar Ogres tehnikuma piedāvātajām mācību programmām;
  3. Karjeras nedēļas pasākumā ” Iepazīsti IT profesijas” iesaistīti izglītojamie no 7.-9. klasei, mācoties programmēšanas prasmes ar VIAA piedāvāto vizuālo materiālu.
  4. Novadītas 7 individuālās konsultācijas       9.a un 6 individuālās konsultācijas 9.b klases skolēniem.