Pieejamības rīki

2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros tika sniegts atbalsts izglītojamajiem, atbilstoši skolas izvirzītiem mērķiem un izglītojamo vajadzībām. Pedagogu palīgu darbs (9 stundas, multidisciplinārā joma) veidoja apstākļus, kas ļāva individualizēt mācību procesa pieeju katra konkrētā skolēna vajadzībām, pedagogu palīgi bija arī savstarpējs koleģiāls atbalsts, kas veicināja sadarbību un kopīgu risinājumu meklēšanu starp pedagogiem. Tika iesaistīti 43 izglītojamie. Mācīšanās grupā (2,5 stundas) talantīgajiem izglītojamajiem iesaistīti 19 izglītojamie.