Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Ilgonis, Ādolfs

  • Izglītības iestādes misija – Radoša, atvērta, tradīcijām bagāta, aprīkota ar modernām tehnoloģijām, kvalitatīvas izglītības ieguves vieta, mācīšanās organizācija.
  • Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Drošā, radošā un atbalstošā vidē ikvienam izglītojamajam ir iespēja kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personu sabiedrībā, lojālu Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.
  • Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība, Tolerance un Godīgums.