Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Audra, Inuta, Brencis, Audris

Karjeras plānošanas platforma Mūsu skolēnu attīstībai

Karjeras platformas “Profolio” eksperti, sadarbojoties ar karjeras speciālistiem visā Latvijā, izstrādājuši praksē pārbaudītu, zinātniski pamatotu un uzticamu metodiku skolēnu karjeras prasmju un interešu apjausmei, kas vēl svarīgāk, - efektīvākai skolas finanšu ietaupīšanai.

Dažas vērtīgas “Profolio.lv” iespējas

Izmantojot “Profolio” piedāvātās iespējas, Jūs saņemsiet skolēnu individuālos karjeras un pašizziņas testu rezultātus un plānošanai nepieciešamo testu rezultātu statistiku. Tā ir iespēja pamudināt skolēnus laikus rīkoties personīgi piemērotākas un sabiedrībā aktuālākas karjeras pilnveidei.

Vai “Profolio.lv” ir priekš jums vai citiem?

Platforma “Profolio” ir jūsu platforma, ja rūpējaties par jauno “Skola2030” prasību ievērošanu. Turklāt vide ir interaktīva un ērti lietojama. Tāpat pieejamas saprotamas pamācības un speciālistu ieteikumi.

Ieskatieties https://profolio.lv/

Izmēģiniet Profolio pašizziņas testi - palīgs karjeras izvēlē

Informāciju sagatavoja PKK Daina Jarmalaviča

   Mūsdienu pasaule kļūst arvien sarežģītāka, vairs nevar paļauties, ka visu darba mūžu varēs strādāt vienā nozarē vai darbavietā. Nodarbinātības iespējas turpinās mainīties, un vienīgi spējas orientēties notiekošajā, iegūt un izmantot informāciju, vispārējas un profesionālas zināšanas un prasmes ļaus ātrāk un efektīvāk pielāgoties izmaiņām. Šodien vērtīgāka kļūst radoša pieeja, spēja domāt netradicionāli, nozīmīgākas ir savstarpēji saistītas prasmes nekā atsevišķs zināšanu kopums. Tādēļ aktuāli ir apgūt karjeras vadības prasmes, sadarbojoties ar priekšmeta skolotājiem.  

Skolotājas Lauma Zariņa un PKK Daina Jarmalaviča izveidoja stundas plānu- karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā.

Skola -Vecsaules pamatskola

Klase/ kurss – 7.klase

Mācību priekšmets- Latvijas un pasaules vēsture

Skolotājas- Lauma Zariņa un PKK Daina Jarmalaviča

Stundas realizēšanas datums - 2021.gada 7.janvāris (tiešsaistē MS Teams)

SR stundai

  1. Attīstītu ieradumu pilnvērtīgi piedalīties sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izvērtē pilsoņa iespējas ietekmēt norises antīkajā sabiedrībā un mūsdienu Latvijā. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa)
  2. Izprast jēdzienus nodarbošanās un profesija (prasmes, intereses)
  3. Mācoties attālināti, saprast pašvadītas nodarbības nozīmīgumu.

PKK Daina Jarmalaviča

Karjeras attīstība - ieteikumi pedagogiem.

Pusaudžu/jauniešu gadu īpatnības karjeras plānošanas procesā.

Šajā vecumā pusaudzis pieņem pirmos reālos lēmumus par savu nākamo profesiju, karjeru utt., piemēram, izvēlas skolu. Tas ir pašizziņas posms, savas vietas dzīvē meklēšanas posms. Šo posmu definē kā identitātes un lomu apjukuma krīzi. Galvenā šī posma problēma ir saistīta ar mēģinājumu novērtēt personīgās identitātes sajūtu. Krīzes sākumā pusaudzis ir apjucis. Viņš nespēj saprast, ko grib un pēc kā vērts tiekties. Pusaudzis uzsāk kādu nodarbi un tad to pamet, izmēģina ko citu, izšķiež enerģiju vai arī pārtrauc „mētāšanos apkārt” un kļūst pasīvs, nododas izpriecām, kļūst pats sev par mērķi. Pusaudzis, kas netiek galā ar šo krīzi, nav spējīgs apzināti izvēlēties aktivitāti izglītības un profesionālo mērķu sasniegšanai.

Karjeras speciālisti noteikuši vairākus karjeras plānošanas procesa posmus.

  1. Interešu posms (no 11 līdz 12 gadiem): pakāpeniski pieaug pusaudža vajadzība īstenot savu patieso aicinājumu. Pusaudzis sāk atšķirt savas simpātijas un antipātijas. Raksturīgi, ka šīs aktivitātes ir saistītas ar profesionālo jomu.
  2. Spēju posms (no 12 līdz 14 gadiem): pusaudzis sāk apzināties prasības, kas ir saistītas ar noteiktu profesiju, mēģina formulēt savas stiprās puses un piemērotību savam iemīļotajam nodarbību veidam. Pusaudzis sāk apzināties noteiktām profesijām nepieciešamās izglītības un apmācības nozīmi
  3. Vērtību posms (no 14 līdz 15 gadiem): papildus iepriekš minētajam sāk apzināties personīgās attieksmes un mērķu nozīmi profesijas izvēlē. Indivīds apzinās, ka dažādi profesionālo darbību veidi ir saistīti ar viņa iekšējām vērtībām, un saprot, ka dažas profesijas viņam ir vairāk piemērotas
  4. Pārejas posms (no 16 līdz 17 gadiem): notiek konsolidācija, kad pusaudzis konfrontē sevi ar nepieciešamību pieņemt reālus lēmumus par savu turpmāko profesiju. Viņš mobilizē spēkus un pārdomā savas intereses un dotumus.

                             Informāciju sagatavoja: Bauskas novada PKK Daina Jarmalaviča