Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Emanuels, Arnolds

Vecsaules pamatskolāVecsaules pamatskolā

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu “karjera” skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad termins “karjera” ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības izaugsme un nodarbošanās secīga maiņa visas dzīves garumā. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast – ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai, kas personīgajā līderībā nozīmē darboties pēc principa REDZI-DARI-IEGŪSTI, kur redzējums uz un par šo pasauli ir cilvēka uzvedība vai rīcības, no kā izriet rezultāti.

Skils 2023, Rīgā

 

Šogad skolēnus iepazīstinājām ar dažādām profesijām un  tālākizglības iespējām. Skolā viesojās Bauskas pašvaldības policijas pārstāvji, firmas Asmarta IK vadītājs, Zemgales reģionālās pārvalddes nepilngadīgo lietu inspektore. Ar tālākizglītības iespējām iepazīstināja: Ogres tehnikums, Jelgavas tehnikums, Saldus tehnikums un Rīgas Valsts tehnikums. 9.klases skolēni devās tālākizglītības iespējas iepazīt izstādē SILL-2023. Skolēni saņēma arī individuālās konsultācijas, profesijas izvēlē.

Skolu brīvai mikrofons, Rīgā

Pedagogs karjeras konsultants: Daina Jarmalaviča

 

Projekta ietvaros īstenota Karjeras izglītības programma skolā, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas mācību priekšmetu stundās, klases stundās, individuālās nodarbībās, ārpusstundu pasākumos, mācību ekskursijās.

2021./2022 mācību gadā projekta ietvaros notikušas šādas aktivitātes:

 1. Karjeras prasmes attīstītas       7.klases Mūzikas stundā;
 2. 8.a un 9.b klases skolēni klātienē iepazīstināti ar Ogres tehnikuma piedāvātajām mācību programmām;
 3. Karjeras nedēļas pasākumā ” Iepazīsti IT profesijas” iesaistīti izglītojamie no 7.-9. klasei, mācoties programmēšanas prasmes ar VIAA piedāvāto vizuālo materiālu.
 4. Novadītas 7 individuālās konsultācijas       9.a un 6 individuālās konsultācijas 9.b klases skolēniem.

Karjeras plānošanas platforma Mūsu skolēnu attīstībai

Karjeras platformas “Profolio” eksperti, sadarbojoties ar karjeras speciālistiem visā Latvijā, izstrādājuši praksē pārbaudītu, zinātniski pamatotu un uzticamu metodiku skolēnu karjeras prasmju un interešu apjausmei, kas vēl svarīgāk, - efektīvākai skolas finanšu ietaupīšanai.

Dažas vērtīgas “Profolio.lv” iespējas

Izmantojot “Profolio” piedāvātās iespējas, Jūs saņemsiet skolēnu individuālos karjeras un pašizziņas testu rezultātus un plānošanai nepieciešamo testu rezultātu statistiku. Tā ir iespēja pamudināt skolēnus laikus rīkoties personīgi piemērotākas un sabiedrībā aktuālākas karjeras pilnveidei.

Vai “Profolio.lv” ir priekš jums vai citiem?

Platforma “Profolio” ir jūsu platforma, ja rūpējaties par jauno “Skola2030” prasību ievērošanu. Turklāt vide ir interaktīva un ērti lietojama. Tāpat pieejamas saprotamas pamācības un speciālistu ieteikumi.

Ieskatieties https://profolio.lv/

Izmēģiniet Profolio pašizziņas testi - palīgs karjeras izvēlē

Informāciju sagatavoja PKK Daina Jarmalaviča

Karjeras attīstība - ieteikumi pedagogiem.

Pusaudžu/jauniešu gadu īpatnības karjeras plānošanas procesā.

Šajā vecumā pusaudzis pieņem pirmos reālos lēmumus par savu nākamo profesiju, karjeru utt., piemēram, izvēlas skolu. Tas ir pašizziņas posms, savas vietas dzīvē meklēšanas posms. Šo posmu definē kā identitātes un lomu apjukuma krīzi. Galvenā šī posma problēma ir saistīta ar mēģinājumu novērtēt personīgās identitātes sajūtu. Krīzes sākumā pusaudzis ir apjucis. Viņš nespēj saprast, ko grib un pēc kā vērts tiekties. Pusaudzis uzsāk kādu nodarbi un tad to pamet, izmēģina ko citu, izšķiež enerģiju vai arī pārtrauc „mētāšanos apkārt” un kļūst pasīvs, nododas izpriecām, kļūst pats sev par mērķi. Pusaudzis, kas netiek galā ar šo krīzi, nav spējīgs apzināti izvēlēties aktivitāti izglītības un profesionālo mērķu sasniegšanai.

Karjeras speciālisti noteikuši vairākus karjeras plānošanas procesa posmus.

 1. Interešu posms (no 11 līdz 12 gadiem): pakāpeniski pieaug pusaudža vajadzība īstenot savu patieso aicinājumu. Pusaudzis sāk atšķirt savas simpātijas un antipātijas. Raksturīgi, ka šīs aktivitātes ir saistītas ar profesionālo jomu.
 2. Spēju posms (no 12 līdz 14 gadiem): pusaudzis sāk apzināties prasības, kas ir saistītas ar noteiktu profesiju, mēģina formulēt savas stiprās puses un piemērotību savam iemīļotajam nodarbību veidam. Pusaudzis sāk apzināties noteiktām profesijām nepieciešamās izglītības un apmācības nozīmi
 3. Vērtību posms (no 14 līdz 15 gadiem): papildus iepriekš minētajam sāk apzināties personīgās attieksmes un mērķu nozīmi profesijas izvēlē. Indivīds apzinās, ka dažādi profesionālo darbību veidi ir saistīti ar viņa iekšējām vērtībām, un saprot, ka dažas profesijas viņam ir vairāk piemērotas
 4. Pārejas posms (no 16 līdz 17 gadiem): notiek konsolidācija, kad pusaudzis konfrontē sevi ar nepieciešamību pieņemt reālus lēmumus par savu turpmāko profesiju. Viņš mobilizē spēkus un pārdomā savas intereses un dotumus.

                             Informāciju sagatavoja: Bauskas novada PKK Daina Jarmalaviča

 

Interneta vietne

Apraksts

www.niid.lv

Ceļvedis studijām un mācībām Latvijā: vispārējā, profesionālā un augstākā izglītība, kursi pieaugušajiem un bērniem, skaidrojumi un apraksti izglītības iespēju izpratnei, e-konsultācijas,  interaktīvi karjeras izvēles testi.

www.svr.aic.lv

Studiju virzienu reģistrs.

www.e-skola.lv

Interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes un kursi Rīgā.

www.sza.gov.lv

Informācija par studiju un studējošo kredītiem.

www.izm.gov.lv

Izglītības sistēmas informācija: vispārējā, profesionālā augstākā izglītība.

www.e-klase.lv

Portāls par izglītības jautājumiem vecākiem, skolotājiem un skolēniem; elektroniskā dienasgrāmata.

www.skolas.lv

Latvijas skolu portāls.

www.latvijaskvalifikacijas.lv

Informācija par Latvijas ietvarstruktūrā iekļautajām izglītības kvalifikācijām.

 

Vecsaules pamatskolā darbojas projekts nr.8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta mērķi:

 1. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 2. Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;
 3. Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un iespējām.
 4. Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumiem un vajadzībām.

Lasīt tālāk: Par projektu