Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Venta, Salvis, Selva

2020./2021.m.g. Ekoskolas Vides pulciņš piedalījās vairākos konkursos un projektos:
1. Starptautiskais Bioekonomikas Aprites projekts - projekts ilga  divus gadus.Skolēni izglītojās vides jautājumos, kā ietaupīt resursus, izmantot tos atkārtoti. Piedalījās pamatskolas skolēni. Balvā - 100 eiro, kuri tika izlietoti iegādājoties dažādas izglītojošas vides spēles.
2. Dalība Ekoskolu Rīcības nedēļā. Rīcības nedēļas notiek katru gadu novembra mēnesī. Šajā nedēļā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta vides problēmām pasaulē. Iesaistījās skolēni no 4.-9.klasei.
3. Dalība konkursā "Mežs ienāk Jelgavā. " Konkursā piedalījās 4.klases skolēni. Konkursā ieguva 1.vietu, balvā 450 eiro, kas paredzēti ekskursijai. 
4. Dalība konkursā "Mūsu mazais pārgājiens." Piedalījās 3.,4. klases skolēni. Skolēni devās pārgājienā uz Ānes- Mēmeles dabas parku un pētīja to. Iegūta 1.vieta un godalga 450 eiro apmērā, kura tika izlietota ekskursijai uz Ventspili.
5. Dalība konkursā "Šodien laukos." 8.klases skolēni veica dažādus uzdevumus - pētīja mežu, upi, aizsargājamos augus. Taisīja prezentācijas, filmēja video, vāca un apkopoja informāciju.
6. Sākumskolas skolēni papildināja kukaiņu mājas, pētīja tās.

Ekoskolas vides pulciņa vadītāja Dace Sausā

🥳Ar saukli “Īstais brīdis sākt…” no 15. līdz 28. novembrim visā Latvijā norisinājās Rīcības dienas 2021. Šajās divās nedēļās ap 36000 bērnu un jauniešu no vairāk kā 120 izglītības iestādēm pievērsa sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības izzušanai un vides piesārņojumam.
Aktivitāšu īstenotāji tika aicināti piedalīties konkursā, iesniedzot savus darbus kādā no 5 kategorijām:
🌎👕 ANO ilgtspējīgas attīstības 12. mērķis - Atbildīgs patēriņš un ražošana;
🌎🍁 ANO ilgtspējīgas attīstības 13. mērķis - Rīcības klimata jomā;
🌎🐠 ANO ilgtspējīgas attīstības 14. mērķis - Dzīvība ūdenī;
🌎🦚 ANO ilgtspējīgas attīstības 15. mērķis - Dzīvība uz zemes;
🌎♻️ Cits ilgtspējīgas attīstības mērķis.
Šajā galerijā ir apkopoti konkursa darbi (foto) kategorijā
13. MĒRĶIS - RĪCĪBAS KLIMATA JOMĀ
💯 Balso - spied PATĪK un DALIES tai bildei, kura ir tavs favorīts! Balsojumus pieņemam līdz 9. decembrim (ieskaitot)!
Visvairāk atbalstītie labie darbi iegūs balvas no konkursa atbalstītājiem!
 
 
 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā, jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 46 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir 170 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

Lasīt tālāk: Kas ir Ekoskola?