Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Ilgonis, Ādolfs

     Izglītības iestāde no 2010. gada darbojas Ekoskolu programmā, kas veido priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu, klimata pārmaiņām, apkārtējās vides sakopšanu un saudzēšanu. Ekoskolu programma ir balstīta kompetenču pieejā un ir veids, kas palīdz sasniegt gan mācību standartā un programmās definētos sasniedzamos rezultātus ,gan vides aizsardzības un ilgtspējīgās attīstības mērķus

     No 2013. gada skola katru gadu saņem Ekoskolu augstāko novērtējumu – Starptautisko Zaļo karogu un ekoskolu sertifikātu.

   2020./2021. m .g. skola izpildīja visus Ekoskolai izvirzītos uzdevumus un septīto reizi saņēma augstāko novērtējumu - Ekoskolu Zaļo karogu un ekoskolu sertifikātu.

Ekopadome, iesaistot visu skolu, piedalījās vairākos projektos un konkursos:

  1. Starptautiskajā Bioekonomikas Aprites projektā.
  2. Konkursā “Mežs ienāk Jelgavā.”
  3. Zemkopības Ministrijas rīkotajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens.”
  4. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā “Šodien laukos.”
  5. Starptautiskajā Ekoskolu Rīcības nedēļā.                                                                                                                                              

         Par dalību konkursos un projektos ir saņemti dažādi apbalvojumi:

  1. vieta “Mūsu mazais pārgājiens,” naudas balva 450 eiro.
  2. vieta “Mežs ienāk Jelgavā, ”naudas balvas 450 eiro.

  

Ekoskolas vides pulciņa vadītāja Dace Sausā

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā, jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 46 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir 170 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

Lasīt tālāk: Kas ir Ekoskola?