Pieejamības rīki

Vecsaules pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Selga, Silga, Sinilga, Agate

Izglītības iestāde  projektu  īsteno kopš 2017./2018. mācību gada. Tā mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību dažādu risku dēļ. Katram projektā ”PuMPuRS” iesaistītajam 5.-9.klases skolēnam 1. un 2.semestra sākumā tika izveidots individuālais atbalsta plāns (IAP), kurā, izvērtējot  mācību pārtraukšanas riskus, tika paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai.

 2021./2022. mācību gadā tika nodrošināti 25 IAP, 1.semestrī  8 pedagogiem sniedzot atbalstu 11 izglītojamajiem  28 mācību priekšmetos, bet 2.semestrī 7 pedagogiem- 14 izglītojamajiem 28 mācību priekšmetos. Kopumā 1.semestrī tika izstrādātas 447 h mācību stundas individuāli, t.sk. papildus budžeta konsultācijas novembrī un decembrī 194 h, bet 2.semestrī – 541 mācību stundas. Projektā “PuMPuRS” tika iekļauti izglītojamie: 2 no 5.klases, 4 no 6.klases 2 no 7.klases, 2 no 8.klases un 5 no 9.klases,panākot, ka visi skolēni sekmīgi varēja turpināt izglītošanos – tikt pārcelti nākamajā klasē vai iegūt apliecību par pamatizglītību.

PuMPuRS darbība ārkārtējās situācijas laikā (doc)


 

Pumpurs

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir uzsācis apjomīgu projektu, lai sešu gadu laikā mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pamet mācības un nepabeidz skolu. Šajā projektā ir iesaistījusies arī Vecsaules pamatskola.

Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pedagogiem, vecākiem un pašvaldībām, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem būs iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Pasākumi būs vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasa daudz vairāk resursu un var būt mazāk efektīva.

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam un audzēknim.

Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.

Vairāk par projektu lasiet šeit